Acupunctuur

 

a chinese lion statue Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en bestaat al meer dan
4000 jaar. Letterlijk betekent acupunctuur “het steken van een naald”; acus is naald, pungere is steken.

Een sleutelbegrip in de Chinese geneeskunde is Qi (zeg: tsjie) ofwel energie. Qi bestaat uit yin en yang. Yin staat voor het donkere, voedende, koude, rustige terwijl yang staat voor het lichte, beweeglijke, vurige, warme. Niets is volledig yin of volledig yang. Ze vullen elkaar aan, kunnen niet zonder elkaar, gaan in elkaar over en houden elkaar in balans. Bij ziekte of pijn is er een verstoring in deze balans.

Qi stroomt in het lichaam door een circuit van kanalen: meridianen. Op de meridianen liggen punten waar de Qi be´nvloed kan worden: acupunctuurpunten.

De meridianen worden gevoed door de organen en uiteindelijk door de ademhaling en door wat iemand eet en drinkt. Daarnaast is het van belang hoe iemands levenswijze is, maar ook erfelijke eigenschappen be´nvloeden de energieproductie. Zo heeft ieder mens een andere energie-huishouding en is dus ook geen behandeling hetzelfde.